El procés de construcció d'una piscina d'acer inoxidable

 

 

5 etapes en la construcció de piscines d'acer inoxidable

  1. La forma de la estructura se construeix i solda al taller
  2. Es prepara el lloc on ha d'ubicar-se i es trasllada a casa del client per acabar les últimes soldadures
  3. S'afegeixen els accessoris, escales, passamans etc
  4. Es construeix el sistema de depuració.
  5. Es construeix l'entorn

 

Piscina d'acer inoxidable